[Fanchant] U-KISS – Stalker

CjoemKNUgAMLSt5

U-KISS 11th Mini Album ‘STALKER

Stalker

———

13427801_773535919450143_8605970732066266249_n

 

 

Credit :: UKISSME Fan Cafe’

Thai Fanchant :: Dear.91Woo @kevinwooth

*do not edit and take out with full credit, please*

Advertisements

[Fanchant] U-KISS – Quit Playing

10390238_652371298149597_6192558579730079827_n

 

U-KISS 9mini Album ‘Mono Scandal

Quit Playing

———

 

**สีชมพูคืออังกอร์นะคะ**

 

신수현  이기섭 일라이 여훈민  이준영

ชินซูฮยอน อีกีซอป อีลาอี ยอฮุนมิน เค~บิ้น อีจุนยอง

/ / / /

กี / บู / รี / จี / มา

 

내 눈에 자꾸 거슬려 짧아지는 치마

แน นูเน ชากู คอซึลรยอ ชัลบาจีนึน ชีมา

 

짙어진 입술 위 새빨간 립스틱

ชีทอจิน อิบซุล วิ แซปัลกัน ริบซือทิก

 

감출 수가 없는 너의 마법 같은 눈웃음

คัมชุล ซูกา ออบนึน นอเอ มาบอบ กาทึน นูนูซึม

 

모든 게 자꾸만 날 불안하게 해

โมดึน เก ชากูมัน นัล พูรานาเก แฮ

 

남자들은 단순해 그래 치명적인 너의 매력에

นัมจาดือรึน ทันซูแน คือแร ชีมยองจอกิน นอเอ แมรยอเก

 

홀린 듯 빠져들고 있잖아 (들고있잖아!)

ฮลริน ดึท ปาจยอดึลโก อิทจานา (ดึลโก อิทจานา!)

 

Ah You‘re breaking my heart

 

너 때문에 내 속이 까맣게 타들어 가고 있어 baby

นอ แตมูเน แน โซกี คามาเก ทาดือรอ คาโก อิทซอ baby

 

제발 끼부리지마 오늘은 거긴 가지마

เชบัล กีบูรีจีมา โอนือรึน คอกิน คาจีมา

 

그만 그만 Oh 제발 내 앞에서

คือมัน คือมัน OH เชบัล เน อาเพซอ

 

다신 끼부리지마 거긴 못된 곳이야

ทาซิน กีบูรีจีมา คอกิน มท ดเวน โกซียา

 

그만 그만 그러지만 말아줘

คือมัน คือมัน คือรยอจีมัน มาราจวอ

 

No No No No No / No No No No No No

 

끼부리지마 I’m warning you (you)

กีบูรีจีมา I’m warning you (you)

 

No No No No No No No No No No No

 

끼부리지마 Stop messing with my mind baby

กีบูรีจีมา Stop messing with my mind baby

 

짙어진 메이크업 하얀 원피스 불안해 매일 밤 붉어진 입술

ชีทอจิน เมอีคือออบ ฮายัน วอนพีซือ พูราแน แมอิล พัม พุลกอจิน อิบซุล

 

위험한 장난은 여기까지만 내 마음 갖고 놀지마 끼부리지마

วิฮอมัน ชังนานึน ยอกีกาจีมัน แน มาอึม กัทโก นลจีมา กีบูรีจีมา

 

Nasty 다른 시선들이 너무 불 쾌 해

Nasty ทารึน ซีซินดือรี นอมู พุล คแว แฮ

 

불안한 눈빛 유혹하듯 떨리게 두렵게 만들고 날 흔들어

พูรานัน นุนบิท ยูโฮกาดึท ตอลรีเก ทูรยอบเก มันดึลโก นัล ฮึนดือรอ

 

Nasty 오늘따라 진한 너의 Lipstick

นอน Nasty โอนึลตารา ชีนัน นอเอ Lipstick

 

(뜨거운 피 못 숨기는 )

ตือกออุน พี มท ซุมกีนึน กี

 

여기저기 이리저리 다 떠돌고 다녀 Rumor

ยอกีจอกี อีรีจอรี ทา ตอดลโก ทานยอ Rumor

 

You can run but 절대로 못 숨어

You can run but ชอลแดโร มท ซูมอ

 

남자들은 단순해 그래 치명적인 너의 매력에

นัมจาดือรึน ทันซูแน คือแร ชีมยองจอกิน นอเอ แมรยอเก

 

홀린 듯 빠져들고 있잖아 (들고있잖아!)

ฮลริน ทึด ปาจยอดึลโก อิทจานา (ดึลโก อิทจานา!)

 

Ah You’re breaking my heart

 

너 땜에 내 속이 까맣게 타들어 가고있어 baby

นอ แตมูเน แน โซกี คามาเก ทาดือรอ คาโก อิทซอ baby

 

제발 끼부리지마 오늘은 거긴 가지마

เชบัล คีบูรีจีมา โอนือรึน คอกิน คาจีมา

 

그만그만 Oh 제발 내 앞에서

คือมัน คือมัน OH เชบัล เน อาเพซอ

 

다신 끼부리지마 거긴 못된 곳이야

ทาซิน คีบูรีจีมา คอกิน มท ดเวน โกซียา

 

그만 그만 그러지만 말아줘

คือมัน คือมัน คือรยอจีมัน มาราจวอ

 

No No No No No / No No No No No No

 

끼부리지마 I’m warning you (you)

กีบูรีจีมา I’m warning you (you)

 

No No No No No / No No No No No No

 

끼부리지마 Stop messing with my mind baby

กีบูรีจีมา Stop messing with my mind baby

 

내 앞에 서만 보여주던 그 미소 왜 넌 쉽게 흘리는 거니

เน อาเพ ซอมัน โพยอจูดอน คือ มีโซ แว นอน ซวิบเก ฮึลรีนึน กอนี

 

참고참던못다한사랑한다면그만

ชัมโก ชัมดอน ทา มทดาฮัน คือ มัล นัล ซารังฮันดามยอน คือมัน

 

제발 끼부리지마 오늘은 거긴 가지마(거긴 가지마 거긴 가지마)

เชบัล กีบูรีจีมา โอนือรึน คอกิน คาจีมา (คอกิน คาจีมา คอกิน คาจีมา)

 

그만 그만 Oh 제발 내 앞에서

คือมัน คือมัน OH เชบัล เน อาเพซอ

 

다신 끼부리지마 거긴 못된 곳이야

ทาซิน กีบูรีจีมา คอกิน มท ดเวน โกซียา

 

그만 그만 그러지만 말아줘

คือมัน คือมัน คือรยอจีมัน มาราจวอ

 

No No No No No / No No No No No No

 

끼부리지마 I’m warning you (you)

กีบูรีจีมา I’m warning you (you)

 

No No No No No / No No No No No No

 

끼부리지마 Stop messing with my mind baby

กีบูรีจีมา Stop messing with my mind baby

 

 

Credit :: UKISSME Fan Cafe’

Eng Fanchant :: Rocketboxx.net

Thai Fanchant :: Dear.91Woo @kevinwooth

*do not edit and take out with full credit, please*

 

[Fanchant] U-KISS – She’s Mine

uhan

U-KISS 8th mini Album ‘MOMENTS

She’s Mine 

———

**สีชมพูคืออังกอร์นะคะ**

 

 그녀의 a.k.a.는 stealer 남자 맘을 훔쳐 조종하는 pilot

คือนยอเอ a.k.a. นึน stealer นัมจา มามึล ฮุมชยอ โชจงฮานึน pilot

타고난 몸매라서 따로 필요 없는 diet

ทาโกนัน มมแมราซอ ตาโร พิลโย ออบนึน diet

덕분에 매일같이 남자들이 벌떼처럼 꼬여 시커먼 속이 다 보여

ทอกบูเร แมอิลกาที นัมจาดือรี พอล ตอชอรอม โกยอ ซีกอ มอน โซกี ดา โพยอ

 

보여, 보여 엉큼한 속이 다 보여 그래서 짜증 나요

โพยอ โพยอ อองกือมัน โซกี ทา โพยอ คือแรซอ ชาจึง นาโย

그 손 놔요 내가 바로 그녀 phone 배경화면 속 주인공

คือ ซน นวาโย แนกา พาโร คือนยอ phone แพ กยอง ฮวา มยอน ซก จูอินกง

남자친구예요 스캔 좀 그만하고 가던 길이나 계속 가요

นัมจาชินกูเยโย ซือแกน จม คือมานาโก คาดอน คีรีนา เกยซก กาโย

 

내 여자는 내가 지켜 그녀의 마음 문에 골키퍼

 

แน ยอจานึน แนกา ชีกยอ คือ นยอเอ มาอึม มูเน กลกีพอ

덤벼봐 너 자신 있으면 던져봐 날려줄게 홈런

ดอม บยอบวา นอ ชาซิน อิดซือมยอน ดอน จยอ บวา นัล รยอจุลเก ฮมรอน

내 여자는 내가 지켜 그녀와 나 사이는 너무 깊어

แน ยอจารึน แนกา ชีกยอ คือนยอ วา นา ซาอีนึน นอมู คีพอ

눈길도 주지 마 헛고생하지 마 힘 빼지 마 내 여자란 말야

นุนกิลโด ชูจี มา ฮอดโกแซงฮาจี มา ฮิม แปจี มา แน ยอจารัน มัลยา

 

내 여자야 손대지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา ซนแดจี มา มูซึน มารินจี มลรา

그 누구라 하더라도 나 절대 양보 못해

คือ นูกูรา ฮาดอราโด นา ชอลแด ยังโบ มดแท

내 여자야 말 걸지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา มัล กอลจี มา มูซึน มารินจี มลรา

오직 단 하나뿐인 내 여자란 말야

โอจิก ดัน ฮานาปูนิน แน ยอจารัน มัลยา

 

she’s mine, she’s mine 곁눈질은 그만

she’s mine, she’s mine กยอด นุนจีรึน คือมัน

she’s mine, she’s mine 어딜 감히 넘봐

she’s mine, she’s mine ออดิล คามี นอมบวา

내 여자란 말야 건들지 말아요

แน ยอจารัน มารยา กอนดึลจี มาราโย

넌 나한테 말야 상대도 안돼요

นอน นาฮันเท มารยา ซังแดโด อันดแวโย

 

she’s mine, she’s mine 곁눈질은 그만

she’s mine, she’s mine กยอด นุนจีรึน คือมัน

she’s mine, she’s mine 어딜 감히 넘봐

she’s mine, she’s mine ออดิล คามี นอม บวา

내 여자란 말야 쳐다보지 마요

แน ยอจารัน มารยา ชยอดาโบจี มาโย

얜 너한테 말야 너무 과분해요

แยน นอฮันเท มารยา นอมู กวาบูแนโย

 

그녀 때문에 난 매일이 전쟁터

คือนยอ แตมูเน นัน แมอีรี ชอนแจงทอ

아이돌처럼 쌓이는 팬레터 작작해 절대 포기 못 해

อาอีดลชอรอม ซาอีนึน แพนเรทอ จักจักแก ชอลแด โพกี มดแท

아무리 꼬리쳐도 변하는 건 하나도 없어 알잖아 그녀는 내 것

อามูรี โกชยอโด พยอนานึน กอน ฮานาโด ออบซอ อัลจานา คือ นยอนึน แน กอด

 

내 것, 내 것 그러니 꿈 깨 wake up, It’s not gonna happen

แนกอด แนกอด คือรอนี กุม แก wake up, It’s not gonna happen

그녀는 언제나 내 품 자나깨나 나뿐

คือ นยอนึน ออนเจนา แน พุม ชานาแกนา นาปุน

유행하는 나쁜 남자 따위는 관심 없어

ยูแฮงฮานึน นาปึน นัมจา ตาวินึน กวันซิน ออบซอ

데이비드 베컴 와도 안돼 썩 꺼져

เทอีบีทือ เพกอม วาโด อันดแว ซอก กอจยอ

 

내 여자는 내가 지켜 그녀의 마음 문에 골키퍼

แน ยอจานึน แนกา ชีกยอ คือนยอเอ มาอึม มูเน คลกีพอ

덤벼봐 너 자신 있으면 던져봐 날려줄게 홈런

ดอมบยอ บวา นอ ชาซิน อิดซือมยอน ดอนจยอ บวา นัล รยอจุลเก ฮมรอน

내 여자는 내가 지켜 그녀와 나 사이는 너무 깊어

แน ยอจานึน แนกา จีกยอ คือนยอวา นา ซาอีนึน นอมู คีพอ

눈길도 주지 마 헛고생하지 마 힘 빼지 마 내 여자란 말야

นุนกิลโด ชูจี มา ฮอดโกแซงฮาจี มา ฮิม แปจี มา แน ยอจารัน มารยา

 

내 여자야 손대지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายาซนแดจี มา มูซึน มารินจี มลรา

그 누구라 하더라도 나 절대 양보 못해

คือ นูกูรา ฮาดอราโด นา ชอลแด ยังโบมดแท

내 여자야 말 걸지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา มัล กอลจี มา มูซึน มารินจี มลรา

 오직 단 하나뿐인 내 여자란 말야

โอจิก ดัน ฮานาปูนิน แน ยอจารัน มารยา

 

she’s mine, she’s mine 곁눈질은 그만

she’s mine, she’s mine กยอด นุนจีรึน คือมัน

she’s mine, she’s mine 어딜 감히 넘봐

she’s mine, she’s mine ออดิล คามี นอม บวา

내 여자란 말야 쳐다보지 마요

แน ยอจารันมารยา ชยอ ดาโบจี มาโย

얜 너한테 말야 너무 과분해요

แยน นอฮันเท มารยา นอมู กวาบูแนโย

 

내 여자야 손대지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา ซนแดจี มา มูซึน มารินจี มลรา

그 누구라 하더라도 나 절대 양보 못해

คือ นูกูรา ฮาดอราโด นา ชอลแด ยังโบมดแท

내 여자야 말 걸지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา มัล กอลจี มา มูซึน มารินจี มลรา

오직 단 하나뿐인 내 여자란 말야

โอจิก ทัน ฮานาปูนิน แน ยอจารัน มารยา

 

 

Credit :: UKISSME Fan Cafe’

Thai Fanchant :: Dear.91Woo @kevinwooth

*do not edit and take out with full credit, please*

[Fanchant] U-KISS – Standing Still

BEax0t6CcAA-fMH

 

U-KISS 3rd Album ‘COLLAGE

Standing Still

———

 

**สีชมพูคืออังกอร์นะคะ**

 

(둥둥둥둥!) 유키스키스미콜라주///

(ดุง ดุง ดุง ดุง!) ยูคิสสึ คิสสึมี คอล-ลา-จุ เด-บัค-นา-จา

 

 

Cause I’m on fire 아직 자리에

Cause I’m on fire นอน อาจิก คือ จารีเอ

I’m burning down 지켜 바라보네

I’m burning down นัล จีกยอ พาราโบ เน

 

나만 몰랐던 잔혹했던 너의 엔딩!

นามัน มลลาตอน จันฮกแฮทตอน นอเอ เอนดิ้ง!

눈치 없었던 너의 Kerosene yeah

นุนชี แชล ซู ออบซอตอน นอเอ Kerosene yeah

 

속까지 들어가 유키스!

พยอท ซกกาจี ตา ดือลอกา ยูคิสสึ!

 

Cause I’m on fire but you keep on standing still

Ye I’m burning down but you keep on standing still

 

 

끝이 없는 미로에

คือจี ออมนึน มีรอเอ

끝을 잃어버린

คือทึล อีรอบอริน แช

끝이 나길 기다려

คือจี นากิล คีดารยอ

But you keep on standing still

While you keep on standing still (note: พอคำว่า “still” จบลงให้เว้นช่วงไว้นิดนึงแล้วค่อยอังกอร์)

(천천히! ~~) 스탠딩~사랑해유키스

(note: ช้าๆเป็นจังหวะ! ซือ-แตน-ดิ้ง) ซือแตนดิ้ง ซือ~ทิล ซารังเฮ ยูคิสสึ

 

 

Cause I’m on fire 아직 자리에

Cause I’m on fire นัน อาจิก อี จารีเอ

눈을 감아 기도해 되돌릴 없는지

นานึล กามา กีโดแฮ โดดอลอิล ซู ออมนึนจี

 

나만 몰랐던 잔혹했던 너의 엔딩!

นามัน มลลาตอน จันฮกแฮทตอน นอเอ เอนดิ้ง!

눈치 없었던 너의 Kerosene yeah

นุนชี แชล ซู ออบซอตอน นอเอ Kerosene yeah

 

속까지 들어가 유키스!

พยอท ซกกาจี ตา ดือลอกา ยูคิสสึ!

 

Cause I’m on fire but you keep on standing still

Ye I’m burning down but you keep on standing still

 

 

끝이 없는 미로에

คือจี ออมนึน มีรอเอ

끝을 잃어버린

คือทึล อีรอบอริน แช

끝이 나길 기다려

คือจี นากิล คีดารยอ

But you keep on standing still

While you keep on standing still (note: พอคำว่า “still” จบลงให้เว้นช่วงไว้นิดนึงแล้วค่อยอังกอร์)

 (천천히! ~~) 신수현이기섭일라이

김재섭여훈민~신동호유키스

(note: ช้าๆเป็นจังหวะ! ชิน~ซู~ฮยอน) ชินซูฮยอน อีกีซอป อีลาอี คิมแจซอป ยอฮุนมิน เค~บิ้น ชินดงโฮ ยูคิสสึ

 

 

So cold when you do it to me like that

Frostbite but karma’s gonna bite back

I can’t believe all of the lies

Building inside now I know why

 

불에 안의 남은 너의 흔적모두

นัน บุลเล ตา แน อาเน นามึน นอเอ  ฮึนจอก โมดู ดา

Burn it down 마지막 눈물도 타들어 재가 되어 멀리 떠나가

Burn it down มาจีมัก นุนมุลโด ทาดือรอ แจกา ดือยอ มลลี ตอนากา

 

Cause I’m on fire but you keep on standing still

Ye I’m burning down but you keep on standing still

 

끝이 없는 미로에

คือจี ออมนึน มีรอเอ

끝을 잃어버린

คือทึล อีรอบอริน แช

끝이 나길 기다려

คือจี นากิล คีดารยอ

But you keep on standing still

While you keep on standing still

 

 

Credit :: UKISSME Fan Cafe’

Eng Fanchant :: Rocketboxx.net

Thai Fanchant :: Dear.91Woo @kevinwooth

*do not edit and take out with full credit, please*