[Lyrics&Trans] U-KISS – Squeaky Squeaky (삐걱삐걱)

Korean by: Daum Music

English Translations by: popgasa

Thai Translations by: Dear.91 Woo @kevinwooth

*do not edit and take out with full credit, please*

—————

 

Squeaky Squeaky

유키스 | ALWAYS

 

 

(I Cry) 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우우
I Cry อู~ อู~

몇 일이 또 지났을까 의미 없는 시간만 흘러가
มยอท อีรี โต ชีนัทซึลกา เอมี ออบนึน ซีกันมัน ฮึลรอกา
กี่วันแล้วที่ผ่านล่วงเลยไป? เวลาไร้ค่าได้ส่งเสียงเตือน

아직도 마음은 갈피를 못 잡고
อาจิกโด มาอือมึน กัลพีรึล มท ชับโก
หัวใจของผมก็ยังไม่รู้สึกรู้สากับการเตือน
여전히 우린 변함 없는 것 같은데
ยอจอนี อูริน พยอนฮัม ออบนึน กอท กาทึนเด
ผมไม่คิดว่าเราเปลี่ยนไปนะ

왠지 모를 불안한 예감이 들어
เวนจี โมรึล พูรานัน เยกามี ทือรอ
แต่ในบางเหตุผล ผมก็รู้สึกกังวล
왜 사랑은 깊을수록 멀어지는지
เว ซารังงึน คีพึลซูรก มอรอจีนึนจี
ทำไมเราถึงได้ห่างไกลกัน ความรักของเรามันอยู่ลึกไปหรอ?

알수록 더 모르겠어 (모르겠어)
อัลซูรก ทอ โมรือเกทซอ (โมรือเกทซอ)
ยิ่งผมรู้จักคุณมากเท่าไหร่ ก็เหมือนไม่รู้อะไรในตัวคุณเลย
아무리 생각해봐도 널 잊을 자신 없는 걸
อามูรี แซงกาเกบวาโด นอลอีจึล ชาซิน ออบนึนกอล
ไม่ว่าผมจะคิดมากแค่ไหนก็ตาม แต่ผมก็คิดว่าคงลืมคุณไม่ได้

모든 게 다 내 맘대로 될 줄만 알았어
โมดึน เก ทา แน มัมแดโร ดเวล ชุลมัน อารัทซอ
ผมคิดว่าทุกๆสิ่งจะเป็นไปตามที่ผมต้องการ

점점 삐걱삐걱 흔들려
จอมจอม ปีกอกปีกอก ฮึนดึลรยอ
ระหว่างเรามันทรุดโทรม เราถึงมีแต่สั่นคลอน

I don’t wanna let u go
ผมไม่อยากปล่อยคุณไป

다신 돌아갈 수 없는 고장 난 시계처럼
ทาซิน โทรากัล ซู ออบนึน โคจัง นัน ซีเกยชอรอม
มันเหมือนกับนาฬิกาตายที่ไม่เดินอีกต่อไปแล้ว
점점 삐걱삐걱 녹슬어
จอมจอม ปีกอกปีกอก นกซือรอ
ระหว่างเรามันมีแต่ทรุดโทรม มีแต่สนิม

답답한 가슴이 날 울려
ดับดับฮัน คาซือมี นัล อุลรยอ
หัวใจที่ผิดหวังของผมเอาแต่ร้องไห้

슬픈 이별은 왜 멈출 수 없어
ซึลพึน อีบยอรึน เว มอมชุล ซู ออบซอ
ทำไมจากลาที่แสนเศร้านี้มันถึงหยุดไม่ได้?
(I Cry) 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우우
I Cry อู~ อู~~
하루에도 수십 번씩 나 혼자 이별을
ฮารูเอโด ซูซิบ พอนซิก นา ฮนจา อีบยอรึล
ผมเอาแต่คิดถึงวันเวลาที่เราเลิกกันหลายๆ ครั้ง

생각해 깊어만 가는 이런 몹쓸 병
แซงกาเก คีพอมัน คานึน อีรอน มบซึล พยอง
อาการป่วยนี้มีแต่แย่ลงๆ

피할 수 없어 나 혼자 감당하기엔
พาฮัล ซู ออบซอ นา ฮนจา คัมดังฮากีเอน
ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ มันหนักหนาเกินไปที่ผมจะจัดการมันด้วยตัวเอง

풀리지가 않아 이건 마치 어려운 공식처럼
พุลรีจีกา อานา อีกอน มาจี ออรยออุน คงซิกชอรอม
ถ้าโจทย์คณิตศาสตร์มันยากเกินไปเราก็จะแก้ไม่ได้
get back 기억 해봐 우리 처음
get back คีออก แฮบวา อูรี ชออึม
กลับมาซะ…จำตอนที่เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นได้ไหม

만났을 때 설레임 서툴러도 행복했던
มันนัทซึล แต ซอลเรอิม ซอทุลรอโด แฮงบกแฮทดอน
ความสุขที่ไร้ประสบการณ์

꿈만 같던 시간 속에 무뎌진 건
กุมมัน คัทดอน ซีกัน โซเก มูดยอจิน กอน
ตรึงอยู่ในห้วงแห่งฝันของเรา

너와 나의 mistake
นอวา นาเอ mistake
ในความผิดพลาดของเรา

왜 사랑은 깊을 수록 멀어지는지
เว ซานังงึน คีพึล ซูรก มอรอจีนึนจี
ทำไมเราถึงได้ห่างไกลกัน ความรักของเรามันอยู่ลึกไปหรอ?

알수록 더 모르겠어 (모르겠어)
อัลซูรก ทอ โมรือเกทซอ (โมรือเกทซอ)
ยิ่งผมรู้จักคุณมากเท่าไหร่ ก็เหมือนไม่รู้อะไรในตัวคุณเลย

아무리 생각해봐도 널 잊을 자신 없는 걸
อามูรี แซงกักแฮบวาโด นอล อีจึล ชาซิน ออบนึนกอล
ไม่ว่าผมจะคิดมากแค่ไหนก็ตาม แต่ผมก็คิดว่าคงลืมคุณไม่ได้

모든 게 다 내 맘대로 될 줄만 알았어
โมดึน เก ทา แน มัมแดโร ดเวล ชุลมัน อารัทซอ
ผมคิดว่าทุกๆสิ่งจะเป็นไปตามที่ผมต้องการ
점점 삐걱삐걱 흔들려
จอมจอม ปีกอกปีกอก ฮึนดึลรยอ
ระหว่างเรามันทรุดโทรม เราถึงมีแต่สั่นคลอน

I don’t wanna let u go
ผมไม่อยากปล่อยคุณไป

다신 돌아갈 수 없는 고장 난 시계처럼
ทาซิน โทรากัล ซู ออบนึน โคจัง นันซีเกยชอรอม
มันเหมือนกับนาฬิกาตายที่ไม่เดินอีกต่อไปแล้ว
점점 삐걱삐걱 녹슬어
จอมจอม ปีกอกปีกอก นกซือรอ
ระหว่างเรามันมีแต่ทรุดโทรม มีแต่สนิม

답답한 가슴이 날 울려
ดับดับฮัน คาซือมี นัล อุลรยอ
หัวใจที่ผิดหวังของผมเอาแต่ร้องไห้

슬픈 이별은 왜 멈출 수 없어
ซึลพึน อีพยอรึน เว มอมชุล ซู ออบซอ
ทำไมจากลาที่แสนเศร้านี้มันถึงหยุดไม่ได้?

이대로 널 보내면 널 비워내면
อีแดโร นอล โพแนมยอน นอล พีวอแนมยอน
ถ้าผมปล่อยคุณไปแบบนี้ ถ้าผมทิ้งคุณไป

혼자 울고 있을 내가 보여서
ฮนจา อุลโก อิทซึล แนกา โพยอซอ
ผมก็เห็นตัวเองร้องไห้แล้ว
(난 못해)
(นัน มทแท)
ผมทำไม่ได้

니가 없는 빈자리는 자신이 없어
นีกา ออบนึน พินจารีนึน ชาซีนี ออบซอ
ผมรู้สึกกังวลที่เห็นที่นั่งมันว่างเปล่าไม่มีคุณ

가지 말라고 소리쳐 워 yeah
คาจี มัลราโก โซรีชยอ วอ yeah
ผมจึงตะโกนบอกคุณว่าอย่าไป
점점 삐걱삐걱 흔들려
จอมจอม ปีกอกปีกอก ฮึนดึลรยอ
ระหว่างเรามันทรุดโทรม เราถึงมีแต่สั่นไหว

I don’t wanna let u go
ผมไม่อยากปล่อยคุณไป
다신 돌아갈 수 없는 고장 난 시계처럼
ทาซิน โทรากัล ซู ออบนึน โคจัง นัน ซีเกยชอรอม
มันเหมือนกับนาฬิกาตายที่ไม่เดินอีกต่อไปแล้ว
점점 삐걱삐걱 녹슬어
จอมจอม ปีกอกปีกอก นกซือรอ
ระหว่างเรามันมีแต่ทรุดโทรม มีแต่สนิม

답답한 가슴이 날 울려
ดับดับฮัน คาซือมี นัล อุลรยอ
หัวใจที่ผิดหวังของผมเอาแต่ร้องไห้
슬픈 이별은 왜 멈출 수 없어
ซึลพึน อีบยอรึย เร มอมชุล ซู ออบซอ
ทำไมจากลาที่แสนเศร้านี้มันถึงหยุดไม่ได้?

(I Cry우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우 우우우우)
I cry อู~อู~~

벗어날 수 없는 늪에 빠져버린 우린
พอซอนัล ซู ออบนึน นือเพ ปาจยอบอริน อูริน
เราได้จมในหนองที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้

지금 너무 위험해 때로는 비겁해
ชีกึม นอมู วิฮอแม แตโรนึน พีกอแบ
ในตอนนี้มันอันตรายสุดขีด ในบางครั้งก็ขี้ขลาดไป

가슴속에 멍이 든 채로 살아 갈 순 없어
คาซึมโซเก มองงี ดึน แชโร ซารา คัล ซุน ออบซอ
ผมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่ฟกช้ำ…

쓰리도록 아픈 서툰 이별 앞에
ซือรีโดรก อาพึน ซอทุน อีบยอล อาเพ
ที่เบื้องหน้าความเจ็บปวดและการจากลาที่อึดอัด
시간은 야속하게 빠르게만 흘러가
ซีกานึน ยาโซกาเก ปารือเกมัน ฮึนรอกา
เวลาแห่งความโหดร้ายเตือนอย่างรวดเร็ว

초조한 맘에 난 더 무기력해져만 가
โชโจฮัน มาเม นัน ทอ มูกีรยอกแฮจยอมัน กา
ยิ่งผมไม่มีพลังมากแค่ไหนหัวใจก็กังวลมากเท่านั้น

더 이상 견딜 수도 없을 만큼 아파 와
ทอ อีซัง กยอนดิล ซูโด ออบซึล มันกึม อาพา วา
มันเจ็บมาก ผมไม่สามารถเอาความเจ็บออกไปได้เลย

이러다 정말 감정도 말라 버릴까 봐
อีรอดา ชองมัล คัมจองโด มัลรา พอริลกา บวา
ในขั้นๆ นั้น ทุกๆ ความรู้สึกของผมมันจะแห้งเหือดไปเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s