[Lyrics&Trans] U-KISS – Playground

Korean by: Daum Music

English Translations by: popgasa

Thai Translations by: Dear.91 Woo @kevinwooth

*do not edit and take out with full credit, please*

—————

 

 

Playground

유키스 | ALWAYS

 

 

수없이 많이 고민했던 밤

ซูออบซี มานี โคมินแฮทมยอน พัม

ในค่ำคืนที่ผมมีแต่ความกังวลแล้วกังวลเล่า

붙잡아 준 사람 너인데

พุลจาบา ชุน ซารัม นออินเด

มีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่คอยกอดผมไว้แน่น

힘들고 지쳐 쓰러졌던 날

ฮิมดึลโก จีชยอ ซือรอจยอทดอน นัล

ในวันที่ยากลำบากผมมีอาการอ่อนเพลียมากๆ

일으켜준 사람 너인데

อีรือกยอจุน ซารัม นออินเด

คุณคือคนเดียวที่คอยฉุดรั้งผมออกจากสิ่งเหล่านั้น

어느새 녹아 내린다

ออนือแซ โนกา แนรินดา

มันเปลี่ยนแปรไป

이내 흘러내린다

อีแน ฮึลรอแนรินดา

น้ำตามันเอ่อร้น

너를 떼내지 못하는 내 맘에

นอรึล เตแนจี มทฮานึน แน มัมเม

ผมไม่สามารถที่จะผลักไสคุณออกจากใจของผมได้

그저 바라만 본다

คือจอ พารามัน พนดา

ผมก็ได้แค่มอง

닦아내지 못한다

ทักกาแนจี มททันดา

ผมไม่สามารถปัดมันออกไปได้

니가 좋아했던 하얀 아이스크림

นีกา โชอาแฮทดอน ฮายัน อาอีซือกือรีม

ไอศครีมสีขาวที่คุณเคยชอบ ผมลืมไม่ได้

 

툭툭툭 또 툭툭툭

ทุกทุกทุก โต ทุกทุกทุก

ติก ติก ติก และ ติก ติก ติก

내 가슴의 눈물이 툭툭툭

แน คาซือเม นุนมูรี ทุกทุกทุก

หยดน้ำตามันไหลอยู่ในใจผม

Just like your 아이스크림이 흘러 뚝뚝뚝

Just like your อาอีซือกือรีมี ฮึลรอ ตุกตุกตุก

เหมือนกับไอศครีมของคุณที่มันละลาย

툭툭툭 내 맘도 툭툭툭

ทุกทุกทุก แน มัมโด ทุกทุกทุก

ติก ติด ติก หัวใจของผมมัน ติก ติก ติก

저 멀리 올라갔던 계단에서 내려와

ชอ มอลรี อลรากัทดอน เกยดาเนซอ แนรยอวา

ลงมาจากขั้นบันไดที่คุณปีนขึ้นไปในจุดสูงๆ นั้นเถอะ

옛날 추억처럼 제발 다시 내게 돌아와

เยทนัล ชูออกชอรอม เชบัล ทาซี แนเก โทราวา

คุณเหมือนส่วนหนึ่งของความทรงจำ โปรดกลับมาหาผมเถอะนะ

 

수없이 많이 고민했던 밤

ซูออบซี มานี โคมินแฮทดอน พัม

ในค่ำคืนที่ผมมีแต่ความกังวลแล้วกังวลเล่า

붙잡아 준 사람 너인데

พุลจาบา จุน ซารัม นออินเด

มีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่คอยกอดผมไว้แน่น

힘들고 지쳐 쓰러졌던 날

ฮิมดึลโก ชีชยอ ซือรอจยอทดอน นัล

ในวันที่ยากลำบากผมมีอาการอ่อนเพลียมากๆ

일으켜준 사람 너인데

อีรือกยอจุน ซารัม นออินเด

คุณคือคนเดียวที่คอยฉุดรั้งผมออกจากสิ่งเหล่านั้น

 

아니야(아니야) 거짓말(거짓말)

อานียา (อานียา) คอจิทมัล (คอจิทมัล)

ไม่นะ นี่มันคือฝันไปเท่านั้น

니가 다시 돌아올걸 알아

นีกา ทาซี โทราอลกอล อารา

คุณกำลังจะกลับมา

소리쳐(소리쳐) 가지마(가지마)

โซรีชยอ (โซรีชยอ) คาจีมา (คาจีมา)

ตะโกนออกไปว่า อย่าจากไปเลย

you never you never you never

 

이 곳에서

อี โกเซซอ

ในที่ๆ นั้น

매일 기다려 (매일 이곳에서 I’m waiting for you so please come back)

แมอิล คีดารยอ

ผมรอคุณอยู่ทุกๆวัน

(แมอิล อีโกเซซอ I’m waiting for you so please come back)

ทุกๆ วันในที่แห่งนั้น ผมกำลังรอคุณ โปรดกลับมาเถอะนะ

 

어느새 밤이 깊었다

ออนือแซ พามี คิพอทดา

ในค่ำคืน…

슬픈 바람이 분다

ซึลพึน พารามี พุนดา

ที่มีความเศร้าคอยถาโถม

삐걱 하며 그네만 춤춘다

ปีกอก ฮามยอ คือเนมัน ชุมชุนดา

การสั่นคลอน

한 자릴 채운다

ฮัน ชารีรึล แชอุนดา

มันได้มาเติมเต็มที่นั่งเต็มไปหมด

내 옆자린 없다

แน ยอบจาริน ออบดา

แต่ก็ไม่มีใครเลยที่มาเคียงข้างผม

울컥 내 맘을 흔들어 놓는다

อุลกอก แน มามึล ฮึนดือรอ โนนึนดา

ผมก็เริ่มร้องไห้ ใจของผมสั่นเทา

 

툭툭툭 또 툭툭툭

ทุกทุกทุก โต ทุกทุกทุก

ติก ติก ติก แล้ว ติก ติก ติก

툭 하고 던진 몇 마디에 남남이 될 줄은 몰랐네

ทุก ฮาโก ดอนจิน มยอท มาดีเอ นัมนามี ดเวล จูรึน มลรัทเน

ผมไม่รู้ว่าเราจะกลายมาเป็นคนแปลกหน้าเพียงเพราะคำพูดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

툭툭툭 내 맘도 툭툭툭

ทุกทุกทุก แน มัมโด ทุกทุกทุก

ติก ติก ติก หัวใจของมัน ติก ติก ติก

나는 죽을 것만 같은데 넌 어떨지 궁금해

นานึน ชูกึล กอทมัน คาทึนเด นอน ออตอจี กุงกูแม

ผมรู้สึกผมสามารถตายเลยก็ได้ ผมอยากจะรู้จังว่าคุณจะเป็นอย่างไร

 

수없이 많이 고민했던 밤

ซูออบซี มานี โคมินแฮทดอน พัม

ในค่ำคืนที่ผมมีแต่ความกังวลแล้วกังวลเล่า

붙잡아 준 사람 너인데(yeah It was you)

พุดจาบา จุน ซารัม นออินเด (yeah it was you)

คุณคือคนเดียวที่คอยกอดผมไว้แน่น

힘들고 지쳐 쓰러졌던 날

ฮิมดึลโก ชีชยอ ซือรอจยอทดอน นัล

ในวันที่ยากลำบากผมมีอาการอ่อนเพลียมากๆ

일으켜준 사람 너인데(wake up wake up)

อีรือกยอจุน ซารัม นออินเด (wake up wake up)

คุณคือคนเดียวที่คอยฉุดรั้งผมออกจากสิ่งเหล่านั้น

 

I’ll never let you go

널 보낼 수 없어~

นอล โพแนล ซู ออบซอ

ผมปล่อยคุณไปไม่ได้

오늘도 나는 맴돌고 있어

โอนึลโด นานึน แมมดลโก อิทซอ

วันนี้ผมจึงรู้สึกปวดหัวอีกครั้ง

넌 나를 잊었니

นอน นารึล อิจอทนี

คุณลืมผมไปแล้วหรือยัง

잘 지내는 거니 워우워 우워

ชัล จีแนนึน กอนี วออูวอ อูวอ

คุณจะสบายดีไหม?

 

사랑해 사랑해

ซารังแฮ ซารังแฮ

ผมรักคุณ ผมรักคุณ

다시 돌아와 날 안아 줄래

ทาซี โทราวา นัล อานา จุลแร

กลับมาแล้วกอดผมเหมือนเดิมนะ

사랑해 사랑해

ซารังแฮ ซารังแฮ

ผมรักคุณ ผมรักคุณ

니가 떠난 뒤에 느껴버린 소중함 지금 너무나 공허한 시간만 계속 흘러간다

นีกา ตอนัน ดวิเอ นือกยอบอริน โซจุงฮัม ชีกึม นอมูนา คงฮอฮัน ซีกันมัน เกยซก ฮึลรอกันดา

ผมเพิ่งจะรู้ว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนเมื่อตอนที่คุณจากไปแล้ว เหลือเพียงช่วงเวลาที่ว่างเปล่าเท่านั้นที่เดินไปเรื่อยๆ

우~ 후~~ 우우 (yeah It was you)

อู~ฮู~~ อูอู  (yeah it was you)

니가 다시 돌아올걸 알아

นีกา ทาซี โทราอล กอล อารา

ผมรู้ว่าคุณจะกลับมาสักวัน

우~ 후~~ 우우 (come back come back)

อู~ฮู~~ อูอู (come back come back)

you never you never you never

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s