[Fanchant] U-KISS – She’s Mine

uhan

U-KISS 8th mini Album ‘MOMENTS

She’s Mine 

———

**สีชมพูคืออังกอร์นะคะ**

 

 그녀의 a.k.a.는 stealer 남자 맘을 훔쳐 조종하는 pilot

คือนยอเอ a.k.a. นึน stealer นัมจา มามึล ฮุมชยอ โชจงฮานึน pilot

타고난 몸매라서 따로 필요 없는 diet

ทาโกนัน มมแมราซอ ตาโร พิลโย ออบนึน diet

덕분에 매일같이 남자들이 벌떼처럼 꼬여 시커먼 속이 다 보여

ทอกบูเร แมอิลกาที นัมจาดือรี พอล ตอชอรอม โกยอ ซีกอ มอน โซกี ดา โพยอ

 

보여, 보여 엉큼한 속이 다 보여 그래서 짜증 나요

โพยอ โพยอ อองกือมัน โซกี ทา โพยอ คือแรซอ ชาจึง นาโย

그 손 놔요 내가 바로 그녀 phone 배경화면 속 주인공

คือ ซน นวาโย แนกา พาโร คือนยอ phone แพ กยอง ฮวา มยอน ซก จูอินกง

남자친구예요 스캔 좀 그만하고 가던 길이나 계속 가요

นัมจาชินกูเยโย ซือแกน จม คือมานาโก คาดอน คีรีนา เกยซก กาโย

 

내 여자는 내가 지켜 그녀의 마음 문에 골키퍼

 

แน ยอจานึน แนกา ชีกยอ คือ นยอเอ มาอึม มูเน กลกีพอ

덤벼봐 너 자신 있으면 던져봐 날려줄게 홈런

ดอม บยอบวา นอ ชาซิน อิดซือมยอน ดอน จยอ บวา นัล รยอจุลเก ฮมรอน

내 여자는 내가 지켜 그녀와 나 사이는 너무 깊어

แน ยอจารึน แนกา ชีกยอ คือนยอ วา นา ซาอีนึน นอมู คีพอ

눈길도 주지 마 헛고생하지 마 힘 빼지 마 내 여자란 말야

นุนกิลโด ชูจี มา ฮอดโกแซงฮาจี มา ฮิม แปจี มา แน ยอจารัน มัลยา

 

내 여자야 손대지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา ซนแดจี มา มูซึน มารินจี มลรา

그 누구라 하더라도 나 절대 양보 못해

คือ นูกูรา ฮาดอราโด นา ชอลแด ยังโบ มดแท

내 여자야 말 걸지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา มัล กอลจี มา มูซึน มารินจี มลรา

오직 단 하나뿐인 내 여자란 말야

โอจิก ดัน ฮานาปูนิน แน ยอจารัน มัลยา

 

she’s mine, she’s mine 곁눈질은 그만

she’s mine, she’s mine กยอด นุนจีรึน คือมัน

she’s mine, she’s mine 어딜 감히 넘봐

she’s mine, she’s mine ออดิล คามี นอมบวา

내 여자란 말야 건들지 말아요

แน ยอจารัน มารยา กอนดึลจี มาราโย

넌 나한테 말야 상대도 안돼요

นอน นาฮันเท มารยา ซังแดโด อันดแวโย

 

she’s mine, she’s mine 곁눈질은 그만

she’s mine, she’s mine กยอด นุนจีรึน คือมัน

she’s mine, she’s mine 어딜 감히 넘봐

she’s mine, she’s mine ออดิล คามี นอม บวา

내 여자란 말야 쳐다보지 마요

แน ยอจารัน มารยา ชยอดาโบจี มาโย

얜 너한테 말야 너무 과분해요

แยน นอฮันเท มารยา นอมู กวาบูแนโย

 

그녀 때문에 난 매일이 전쟁터

คือนยอ แตมูเน นัน แมอีรี ชอนแจงทอ

아이돌처럼 쌓이는 팬레터 작작해 절대 포기 못 해

อาอีดลชอรอม ซาอีนึน แพนเรทอ จักจักแก ชอลแด โพกี มดแท

아무리 꼬리쳐도 변하는 건 하나도 없어 알잖아 그녀는 내 것

อามูรี โกชยอโด พยอนานึน กอน ฮานาโด ออบซอ อัลจานา คือ นยอนึน แน กอด

 

내 것, 내 것 그러니 꿈 깨 wake up, It’s not gonna happen

แนกอด แนกอด คือรอนี กุม แก wake up, It’s not gonna happen

그녀는 언제나 내 품 자나깨나 나뿐

คือ นยอนึน ออนเจนา แน พุม ชานาแกนา นาปุน

유행하는 나쁜 남자 따위는 관심 없어

ยูแฮงฮานึน นาปึน นัมจา ตาวินึน กวันซิน ออบซอ

데이비드 베컴 와도 안돼 썩 꺼져

เทอีบีทือ เพกอม วาโด อันดแว ซอก กอจยอ

 

내 여자는 내가 지켜 그녀의 마음 문에 골키퍼

แน ยอจานึน แนกา ชีกยอ คือนยอเอ มาอึม มูเน คลกีพอ

덤벼봐 너 자신 있으면 던져봐 날려줄게 홈런

ดอมบยอ บวา นอ ชาซิน อิดซือมยอน ดอนจยอ บวา นัล รยอจุลเก ฮมรอน

내 여자는 내가 지켜 그녀와 나 사이는 너무 깊어

แน ยอจานึน แนกา จีกยอ คือนยอวา นา ซาอีนึน นอมู คีพอ

눈길도 주지 마 헛고생하지 마 힘 빼지 마 내 여자란 말야

นุนกิลโด ชูจี มา ฮอดโกแซงฮาจี มา ฮิม แปจี มา แน ยอจารัน มารยา

 

내 여자야 손대지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายาซนแดจี มา มูซึน มารินจี มลรา

그 누구라 하더라도 나 절대 양보 못해

คือ นูกูรา ฮาดอราโด นา ชอลแด ยังโบมดแท

내 여자야 말 걸지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา มัล กอลจี มา มูซึน มารินจี มลรา

 오직 단 하나뿐인 내 여자란 말야

โอจิก ดัน ฮานาปูนิน แน ยอจารัน มารยา

 

she’s mine, she’s mine 곁눈질은 그만

she’s mine, she’s mine กยอด นุนจีรึน คือมัน

she’s mine, she’s mine 어딜 감히 넘봐

she’s mine, she’s mine ออดิล คามี นอม บวา

내 여자란 말야 쳐다보지 마요

แน ยอจารันมารยา ชยอ ดาโบจี มาโย

얜 너한테 말야 너무 과분해요

แยน นอฮันเท มารยา นอมู กวาบูแนโย

 

내 여자야 손대지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา ซนแดจี มา มูซึน มารินจี มลรา

그 누구라 하더라도 나 절대 양보 못해

คือ นูกูรา ฮาดอราโด นา ชอลแด ยังโบมดแท

내 여자야 말 걸지 마 무슨 말인지 몰라

แน ยอจายา มัล กอลจี มา มูซึน มารินจี มลรา

오직 단 하나뿐인 내 여자란 말야

โอจิก ทัน ฮานาปูนิน แน ยอจารัน มารยา

 

 

Credit :: UKISSME Fan Cafe’

Thai Fanchant :: Dear.91Woo @kevinwooth

*do not edit and take out with full credit, please*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s